Styrelse

Tåsjö Hembygdsförening styrelse 2017

Ordförande

Bengt-Göran Galin

070-593 94 15

Kassör

Vakant

 

Ledamot

Åse Salomonsson

070-517 57 76

Ledamot

Karin Damgren

073-046 17 18

Ledamot

Eva Norlin

070-260 60 23

Ledamot

Birger Persson

073-062 85 38

 

Suppleant

 

Tomas Blom

 

070-348 16 45

 

Revisor

Ekonomistugan

 

 

 

 

Valberedning

Vakant

 

Tåsjö Hembygdsgård