Historik

1934

Tåsjö Turistförening bildas

 

 

1944

Ombildades föreningen till Tåsjö turist och hembygdsförening eftersom

Leonard Hagström lovat att skänka lämplig mark till en hembygdsgård och

dessutom 1 000 kr i kontanta medel om en förening bildades för vård av

bygdens natur och kultur, samt för vård av gamla bruksföremål.

 

 

1945

Köptes ett gammalt härbre från 1791. En del gamla saker började skänkas

till samlingarna.T ex en gammal vällingklocka som har suttit i Tåsjö gamla prästgård

som idag fungerar som vandrarhem.

 

 

1946

Fick man den gamla bäckkvarnen från tidigt 1800-tal. Samma år inköptes mangårdsbyggnaden från Algot Dahlbergs gård i Tjädernäset, byggd 1865.

 

 

1947

Uppfördes mangårdsbyggnaden så gott som i originalskick med högsängar i köket.

 

 

1972

Inköptes logen från Lövberga, den sattes troligen upp 1974-75.

 

 

1987

Tiggde man ihop timmer till en båste (torkria) den användes förr att torka säd i

samtidigt kunde man röka kött, fisk och fläsk då fick man lite rökt smak på säden.

 

 

1988

Började byggandet av bagarstugan, den blev klar 1989. Den byggdes främst för

att ortsborna skulle kunna hyra den och baka sitt bröd där. Även ett serveringskök

inrymdes där.

 

 

1989

Lades nya spåntak på husen, spånen hyvlades på den gamla spånhyveln från 1940.

Hyvelns kugghjul är gjorda av två stifttröskverk.

 

 

1993

Målades mangårdsbyggnaden och logen om, en del fönster byttes ut, skorstenen

lagades och en ny bro tillkom.

 

 

1994

Påbörjades utbyggnaden av bagarstugan. Det blev en serveringslokal som

stod klar 1995.

 

 

1996

Flyttades smedjan från Karl Axel Ivarssons gård till hembygdsgården och sattes upp.

 

 

1998

Skänkte Bo Österberg och hans familj bostugan som hans far Ossian Österberg

byggt och satt upp på ”Livbodarna” Tåsjöberget. Bertil Blom och Erland Billdé

uppförde den på nuvarande plats.

 

 

2002

Scenen byggdes inför hemvändardagarna som gick av stapeln den 28 juli.

På invigningen uppträdde bl a Henrik Åberg, Ewa Österberg, Rolf Dahlén och

Tåsjö Kyrkokör.

 

 

2013

Hölls en kurs i tillverkning av takspån och båstens tak blev spånat på ena sidan.

 

 

2015

Anställdes Örjan Norlin under några månader. Han placerade nya bottenstockar

under härbret som också fick en ny bro. Gjorde om bagarstugan med pärlspontsmönstrade skivor på väggarna och klickgolv. Bytte ut ruttna timmerstockar i storstugans fasad, reparerade bron, målade om huset på utsidan och målade även fönstren. Tröskverket

fick en skyddande byggnad runt sig. Han byggde ett loft inne i logen för att göra plats

för mer museiföremål. Spånhyveln kördes igång och spån tillverkades, Tor-Egon Vedin skänkte takspån. Båstens tak blev spånat på andra sidan och insidan blev klädd med gipsskivor för att förhindra brand. Under en del av dessa arbeten fick Örjan hjälp av

Bengt-Göran Galin.

 

Tåsjö Hembygdsgård