Byggnader

MANGÅRDSBYGGNADEN

 

J. P. Näsström köpte år 1947 mangårdsbyggnaden av Algot Dahlberg

från Tjädernäset för Hembygdsföreningens räkning, och flyttade den till sin

nuvarande plats. Den har anor från 1865. Byggnaden är tidstypiskt inredd

på nedre våningen. Övre våningen fungerar som museum med olika bruksföremål

från trakten. Några rariteter som kan nämnas är en musköt från Karl den XII:s tid,

samt Hovslagare Hans trollstav, plus mycket annat.

 

BOSTUGAN

 

1998 Skänkte Bo Österberg och hans familj bostugan som hans far Ossian Österberg byggt och satt upp på ”Livbodarna” Tåsjöberget. Bertil Blom och Erland Billdé uppförde den på nuvarande plats.

HÄRBRET

 

Inköpt år 1945 av Erik Sollén i Kyrktåsjö för 75:-. Det var först uppfört 1791 på nuvarande

Alex Erikssons gård av Isak Isaksson d.ä. född 1764 och sonson till Henrik (Heikki) Isaksson

på Gammelgårdsbacken, därpå flyttat av Isak Isakssons son Petrus Isaksson, född1799,

till klockaren A.D. Norborgs senare Erik Solléns gård och därifrån till Hembygdsgården.

 

BÅSTEN

 

Används för rökning av kött, fläsk och fisk.Timret till båst´n har Erik Sollén "tiggt ihop" av

John Henriksson och Eskil Modin 1987. Den byggdes upp av Gunnar Sandström och Bengt Lif.

Erik Sollén minns från åren 1912-15 att han brukade följa både morfar och farfar till båst´n och kvarnen. Kornet torkades i båst´n och bars sedan i en säck till kvarnen för att malas. Man passade samtidigt

på att röka kött, fisk och fläsk när man torkade kornet, då fick även mjölet lite röksmak.

 

SPÅNHYVEL

 

Byggd av Arnold Ivarsson, Sandnäset i mitten av 1940 talet. Den är skänkt av hans fru Ruth Ivarsson.

Kugghjulet till spånhyveln är av två stifttröskverk som drogs för hand. Smidet är gjort av en Wallej.

Kjell Nilsson har renoverat den 1987. Mycket spån runt om i Tåsjö är hyvlat på denna hyvel.

All spån på taken på Hembygdsgården är hyvlat på den.

 

BAGARSTUGA, KÖK, SERVERING

 

Bagarstuga och kök byggdes mellan åren 1988-89. Serveringen, delen till vänster

av byggnaden byggdes 1994-95.

SCENEN

 

Byggdes till hemvändardagarna 2002.

Tåsjö Hembygdsgård